Program szkoleniowy ISPHS w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej jest afiliowany przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). ISPHS jest członkiem The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS) oraz członkiem zwyczajnym Polskiej Rady Psychoterapii.
 

Oświadczenie ISPHS:

Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas uroczystego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wstrząsnęło polskim społeczeństwem, wzbudzając silne uczucia, różne myśli i reakcje. Wielu z nas doświadcza rozpaczy, bezradności czy zagubienia. W przestrzeni publicznej pojawił się apel „Stop nienawiści”, a wiele osób zastanawia się, czy i w jaki sposób można zatrzymać spiralę nienawiści i wrogości, której doświadczamy w życiu społecznym i która niszczy społeczeństwo i jego wspólnotę.

W przeciągu naszego życia wszyscy, świadomie lub nie, przeżywamy nienawistne, a nawet mordercze uczucia. Jednak wraz z naszym rozwojem i dojrzewaniem, i o ile zewnętrzne okoliczności temu sprzyjają, uczymy się je odróżniać od rzeczywistości i akceptować złożoność naszych uczuć i świata. Nasz lęk ulega złagodzeniu, uczymy się naprawiać wyrządzone krzywdy, dbać o innych i kochać.

Jeśli jednak mordercze impulsy i wyobrażenia stają się faktem, niezależnie od tego czyimi rękami fakt ten został dokonany, utracone zostaje podstawowe poczucie dobra i bezpieczeństwa.

Ostatnie tragiczne wydarzenia są doświadczeniem traumatycznym, które dotyka nas wszystkich, zwłaszcza że są osadzone w sytuacji społecznego konfliktu. Taka trauma może podważać poczucie bezpieczeństwa i wzbudzać zwątpienie w istnienie dobra i miłości. Wywołuje lęk. Chęć uwolnienia się o tych nieprawdopodobnie trudnych, czy nawet niemożliwych do wytrzymania uczuć  i  ocalenia umysłu przed poczuciem całkowitego zniszczenia może prowokować do szukania szybkich i skutecznych rozwiązań. Może to przybrać postać uporczywego szukania winnego, najlepiej spoza własnej grupy, „obcego” i potrzeby utrwalania przekonań o własnej nieskazitelności i jedynie słusznych moralnych racjach, bez wątpliwości. To z kolei może prowadzić do poczucia moralnej wyższości i „usprawiedliwionego” pragnienia odwetu.

Kiedy doświadczamy utraty, odżywają w nas wszystkie nasze poprzednie podobne doświadczenia żałoby, od najwcześniejszych chwil życia. Tracimy uczucie posiadania czegoś dobrego wewnątrz i na zewnątrz nas samych. Żałoba jest długim procesem, wymagającym konfrontacji z bólem, wściekłością, rozpaczą i poczuciem winy. W sprzyjających okolicznościach wewnętrznych i zewnętrznych może zakończyć się odzyskaniem nadziei, dobra, miłości oraz chęci i możliwości naprawiania i dialogu.

 

Events

 

Szkolenie do Certyfikatu Psychoterapeuty Psychoanalitycznego ISPHS

Szkolenie do Certyfikatu Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal afiliowane przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2018r. 

Celem szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego jest wykształcenie trwałych kompetencji klinicznych i predyspozycji psychologicznych umożliwiających prowadzenie psychoterapii w różnych warunkach i z różnymi, nawet bardzo wymagającymi pacjentami. Dlatego duży nacisk w programie szkolenia jest położony na uzyskanie solidnego doświadczenie pochodzącego z własnej psychoterapii, studiów klinicznych i praktyki. Szkolenia w ramach programu zmierza do rozwoju wrażliwego, twórczego, niezależnego i odważnego myślenia zarówno w obszarze klinicznym jak i społecznym. Dużą część tego programu zajmują dokładne studia odkryć dokonanych przez Freuda, Klein oraz studia współczesnych teorii psychoanalitycznych.
Więcej informacji o szkoleniu w zakładce CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY PSYCHOANALITYCZNEGO;
koordynatorzy szkolenia: Agnieszka Topolewska (a.topolewska@wp.pl), tel. 600-241-970 i Robert Sadowski (robertsadowski@me.com), tel. 501-712-066

 

KURS DLA SUPERWIZORÓW W PODEJŚCIU PSYCHOANALITYCZNYM

2-letni kurs, realizowany w Warszawie, w trybie 1-dniowych, 5-godzinnych zajęć, raz w miesiącu, w niedzielę. Program jest przeznaczony dla certyfikowanych psychoterapeutów i psychoanalityków przygotowujących się do podjęcia zadań szkoleniowych lub superwizorów chcących uzupełnić kwalifikacje szkoleniowe. Kurs przygotowuje do prowadzenia różnych form superwizji, np. przypadków długo- i krótkoterminowych terapii, superwizji psychoterapii prowadzonych w instytucjach lub superwizji zespołów terapeutycznych, jak również superwizji psychoanaliz. Zajęcia teoretyczne są poświęcone studiowaniu różnych filozofii edukacji w psychoanalizie i psychoterapii psychoanalitycznej, jak również organizacji szkolenia.
Rozpoczęcie zajęć we wrześniu 2018r (zgłoszenia do 31 maja 2018r.).
Certyfikat superwizora ISPHS jest zgodny z zaleceniami Krajowego Konsultanta ds. Psychiatrii i umożliwia zatrudnienie w placówkach NFZ.
Więcej informacji w zakładce KURS SUPERWIZORSKI, a także pod adresem kontakt@isphs.pl.