Jeśli chcesz otrzymywać od nas najświeższe informacje, podaj swój adres e-mail.

 
 
 
Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal jest pełnym członkiem Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) oraz członkiem The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS).
 

Wydarzenia

 

Szkolenie do Certyfikatu Psychoterapeuty Psychoanalitycznego ISPHS

Szkolenie do Certyfikatu Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal afiliowane przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Celem szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego jest wykształcenie trwałych kompetencji klinicznych i predyspozycji psychologicznych umożliwiających prowadzenie psychoterapii w różnych warunkach i z różnymi, nawet bardzo wymagającymi pacjentami. Dlatego duży nacisk w programie szkolenia jest położony na uzyskanie solidnego doświadczenie pochodzącego z własnej psychoterapii, studiów klinicznych i praktyki. Szkolenia w ramach programu zmierza do rozwoju wrażliwego, twórczego, niezależnego i odważnego myślenia zarówno w obszarze klinicznym jak i społecznym. Dużą część tego programu zajmują dokładne studia odkryć dokonanych przez Freuda, Klein oraz studia współczesnych teorii psychoanalitycznych.
Więcej informacji o szkoleniu w zakładce CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY PSYCHOANALITYCZNEGO;
koordynator szkolenia: Małgorzata Sadowska (szkolenie@isphs.pl), tel. 501-123-094;
delegat do EFPP: Agnieszka Topolewska (a.topolewska@wp.pl), tel. 600-241-970

 

Poradnia Psychoterapeutyczna ISPHS

Poradnia mieści się w siedzibie Instytutu w Warszawie, przy ul. Wareckiej 8/67 kl VII (róg ze Świętokrzyską).
Przed pierwszą wizytą konieczna jest rejestracja telefoniczna pod nr tel. 697 485 747 od wtorku do czwartku w godz. 10.00-15.00.
Poradnia proponuje do 3 bezpłatnych/niskopłatnych konsultacji psychoterapeutycznych oraz psychoterapię indywidualną i grupową. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z osobami w podeszłym wieku. Oferujemy też psychologiczną pomoc okołoporodową dla rodziców/matek. Psychoterapeuci pracują również w języku angielskim.

 

KURS DLA SUPERWIZORÓW W PODEJŚCIU PSYCHOANALITYCZNYM

2-letni kurs, realizowany w Warszawie, w trybie 1-dniowych, 5-godzinnych zajęć, raz w miesiącu, w niedzielę. Program jest przeznaczony dla certyfikowanych psychoterapeutów i psychoanalityków przygotowujących się do podjęcia zadań szkoleniowych lub superwizorów chcących uzupełnić kwalifikacje szkoleniowe. Kurs przygotowuje do prowadzenia różnych form superwizji, np. przypadków długo- i krótkoterminowych terapii, superwizji psychoterapii prowadzonych w instytucjach lub superwizji zespołów terapeutycznych, jak również superwizji psychoanaliz. Zajęcia teoretyczne są poświęcone studiowaniu różnych filozofii edukacji w psychoanalizie i psychoterapii psychoanalitycznej, jak również organizacji szkolenia.
Rozpoczęcie zajęć we wrześniu 2016r (zgłoszenia do 31 maja 2016r.).
Więcej informacji w zakładce KURS SUPERWIZORSKI, a także pod adresem kontakt@isphs.pl.

 

Certyfikat Psychoterapeuty oraz Certyfikat Psychoterapeuty Dzieci I Młodzieży Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS)

dla osób, które ukończyły szkolenie w ramach kursów akredytowanych przez ISPHS.
Certyfikat jest zgodny z zaleceniami NFZ ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386). i z projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej w publicznej służbie zdrowia i w ramach praktyki prywatnej.
Szkolenie umożliwia między innymi nabycie kwalifikacji do prowadzenia psychoterapii: psychoz i depresji, ludzi w podeszłym wieku oraz (w szkoleniu uzupełniającym) psychoterapii dzieci i młodzieży. Program szkolenia oparty jest na założeniach modelu Tavistock.
1200 godzin teorii i praktyki realizowanych w formie zjazdów.
Terapia własna: minimum raz w tygodniu przez co najmniej 4 lata.
Po ukończeniu szkolenia egzamin końcowy przed zewnętrzną komisją.
Tryb akredytowania kursów rozpoczęty.
Więcej informacji o szkoleniu w zakładce CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY, a także pod adresem kontakt@isphs.pl i pod nr tel. 697-485-747 (pon.-czw. w godz. 10:00-15:00).

 
view more posts

Aktualności