Instytut Studiów Psychoanalitycznych jest członkiem The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis.
 

Wydarzenia

 

Poradnia Psychoterapeutyczna ISPHS

Poradnia mieści się w siedzibie Instytutu w Warszawie, przy ul. Wareckiej 8/67 kl VII (róg ze Świętokrzyską).
Przed pierwszą wizytą konieczna jest rejestracja telefoniczna pod nr tel. 697 485 747 od wtorku do czwartku w godz. 10.00-15.00.
Poradnia proponuje do 3 bezpłatnych/niskopłatnych konsultacji psychoterapeutycznych oraz psychoterapię indywidualną i grupową. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z osobami w podeszłym wieku. Oferujemy też psychologiczną pomoc okołoporodową dla rodziców/matek. Psychoterapeuci pracują również w języku angielskim.

 

KURS DLA SUPERWIZORÓW W PODEJŚCIU PSYCHOANALITYCZNYM

2-letni kurs, realizowany w Warszawie, w trybie 1-dniowych, 5-godzinnych zajęć, raz w miesiącu, w niedzielę. Program jest przeznaczony dla certyfikowanych psychoterapeutów i psychoanalityków przygotowujących się do podjęcia zadań szkoleniowych lub superwizorów chcących uzupełnić kwalifikacje szkoleniowe. Kurs przygotowuje do prowadzenia różnych form superwizji, np. przypadków długo- i krótkoterminowych terapii, superwizji psychoterapii prowadzonych w instytucjach lub superwizji zespołów terapeutycznych, jak również superwizji psychoanaliz. Zajęcia teoretyczne są poświęcone studiowaniu różnych filozofii edukacji w psychoanalizie i psychoterapii psychoanalitycznej, jak również organizacji szkolenia.
Rozpoczęcie zajęć we wrześniu 2016r (zgłoszenia do 31 maja 2016r.).
Więcej informacji w zakładce KURS SUPERWIZORSKI, a także pod adresem kontakt@isphs.pl.

 

Certyfikat Psychoterapeuty oraz Certyfikat Psychoterapeuty Dzieci I Młodzieży Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS)

dla osób, które ukończyły szkolenie w ramach kursów akredytowanych przez ISPHS.
Certyfikat jest zgodny z zaleceniami NFZ ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386). i z projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej w publicznej służbie zdrowia i w ramach praktyki prywatnej.
Szkolenie umożliwia między innymi nabycie kwalifikacji do prowadzenia psychoterapii: psychoz i depresji, ludzi w podeszłym wieku oraz (w szkoleniu uzupełniającym) psychoterapii dzieci i młodzieży. Program szkolenia oparty jest na założeniach modelu Tavistock.
1200 godzin teorii i praktyki realizowanych w formie zjazdów.
Terapia własna: minimum raz w tygodniu przez co najmniej 4 lata.
Po ukończeniu szkolenia egzamin końcowy przed zewnętrzną komisją.
Tryb akredytowania kursów rozpoczęty.
Więcej informacji o szkoleniu w zakładce CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY, a także pod adresem kontakt@isphs.pl i pod nr tel. 697-485-747 (pon.-czw. w godz. 10:00-15:00).

 
view more posts

Aktualności