WARSZTAT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII DLA LUDZI W PODESZŁYM WIEKU

Warsztat odbędzie się 24.03.2018 r. w siedzibie Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie przy ul. Wareckiej 8/67 w godzinach 10:00 – 14:00.

Prowadząca: Małgorzata Bajor.

Opis:

Część I – Wykład i studia przypadków dotyczące problematyki okresu starzenia. Omówienie różnych form pomocy psychologicznej.

Część II – Superwizja przypadków.

Koszt udziału: 250 zł, płatne jednorazowo na konto ISPHS: 86 1140 2017 0000 4202 1305 7339.

Uczestnicy warsztatów będą poproszeni o przygotowanie materiału do superwizji.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.03.2018 na adres: kontakt@isphs.pl


WARSZTAT: PODSTAWY PSYCHOANALITYCZNEGO ROZUMIENIA PSYCHOZ

Spotkanie zaplanowane jest na sobotę, 7go lipca 2018. Obejmuje 5 godzin zegarowych zajęć, na które składa się część seminaryjna i superwizyjna. Zajęcia odbędą się w Krakowie,  w siedzibie Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, przy ul. Śliskiej 16/2.

Warsztaty przeznaczone są dla osób pracujących z pacjentami psychotycznymi – psychiatrów i psychoterapeutów. Grupa może liczyć do 12 osób. Zgłoszenia przyjmowane są do 10go czerwca. Warunkiem przyjęcia jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z prowadzącą. Rozmowa taka jest możliwa za pośrednictwem Skype’a.

Podstawę części teoretycznej stanowić będzie seminaryjna dyskusja tekstów Richarda Lucasa oraz Michaela Sinasona. Lucas był psychiatrą i psychoanalitykiem. Jego doświadczenia w pracy z pacjentami psychotycznymi posłużyły do napisania „The Psychotic Wavelenght” – jednej z najciekawszych klinicznych publikacji na ten temat. Sinason jest autorem pojęcia „kohabitacji dwóch umysłów” – próby opisania psychotycznego fenomenu dwóch umysłów w jednym ciele.

Prowadząca: Edyta Biernacka

Rozkład zajęć:

12.00 – 14.00 – seminarium, dyskusja tekstów,

15.30 – 18.30 – superwizja grupowa dwóch przypadków.

Koszt: 350 zł, płatne jednorazowo na konto: 86 1140 2017 0000 4202 1305 7339

Zgłoszenia:  kontakt@isphs.pl

Informacje dodatkowe:  Edyta Biernacka tel. 502 061 763, ebiernacka@poczta.onet.pl


SEMINARIUM OBSERWACJI NIEMOWLĄT

Seminarium Obserwacji Niemowląt jest unikalnym sposobem zdobywania wiedzy na temat rozwoju człowieka z perspektywy psychoanalitycznej, prowadzonym w formie warsztatowej. Kurs, poprzez bezpośrednie doświadczenie obserwacji oraz refleksję w obrębie grupy seminaryjnej, oferuje możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy i rozumienia rozwoju niemowlęcia w relacji z innymi i nim samym. Obserwacja dziecka od narodzin do pierwszego-drugiego roku życia ma miejsce w środowisku rodzinnym i jest regularnie dyskutowana podczas zajęć.

Seminarium stanowi unikalne doświadczenie dla obserwatorów oraz uczestników grupy i jest znakomitym sposobem na rozwijanie umiejętności terapeutycznych w psychoanalitycznej pracy z dziećmi i dorosłymi, jak również w obszarach pokrewnych.

Seminarium prowadzone jest przez Orę Dresner. Odbywa się raz w miesiącu w niedzielę, trwa 3 godziny.

Comiesięczny koszt wynosi 180zł.