II Sympozjum im. Hanny Segal

„PRZEPRACOWANIE W PRZECIWPRZENIESIENIU

– NOWE SPOJRZENIE”

2 kwietnia 2016 r., Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal zaprasza do uczestnictwa w II Sympozjum im. Hanny Segal: „PRZEPRACOWANIE W PRZECIWPRZENIESIENIU – NOWE SPOJRZENIE” z udziałem Gościa specjalnego

IRMY BRENMAN PICK

Sympozjum odbędzie się 2 kwietnia 2016 r. w Warszawie w sali odczytowej CBR (ul. Krakowskie Przedmieście 66) w godzinach 10.00-18.00 (rejestracja: 9.00-10.00).

II sympozjum jpegProgram Sympozjum:

  • wykład Irmy Brenman Pick (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne) pt. „Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu – dalsze myśli”
  • dyskusja – referat Małgorzaty Sadowskiej (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal)
  • rozmowa z Irmą Brenman Pick o psychoanalizie
  • superwizja prowadzona przez Irmę Brenman Pick (materiał kliniczny przedstawi Magdalena Fronczewska)

Opłata konferencyjna wynosi:
do 14 marca 2016 r. – 260 PLN (60 euro)
do 29 marca 2016 r. – 290 PLN (70 euro)
Opłata dla studentów szkół wyższych: 180 zł (do 14.03), 200 zł (do 29.03)
Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższe rachunki (z dopiskiem „SYMPOZJUM”):
86 1140 2017 0000 4202 1305 7339 (wpłaty w PLN)
26 1140 2017 0000 4712 0143 0362 SWIFT/BIC: BREXPLPWMUL (wpłaty w euro)
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktur za udział w konferencji prosimy o przesłanie danych na adres faktury@isphs.pl.

Komitet Organizacyjny:  Maciej Musiał (dyrektor Sympozjum), Małgorzata Bajor, Tomasz Fortuna, Izabella Gogolewska, Jarosław Groth, Katarzyna Niemczuk, Agnieszka Topolewska.

Instytut Studiów Psychoanalitycznych
im. Hanny Segal
ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa
kontakt@isphs.pl
www.isphs.pl