Zarząd

Prezes: Katarzyna Niemczuk
Wiceprezes: Dorota Modrzyńska
Wiceprezes: Małgorzata Sadowska
Sekretarz: Iwona Jóźwiak
Skarbnik: Stefania Czerniecka-Tomkowiak

Rada Etyki

Przewodnicząca: Edyta Biernacka
Ora Dresner
Izabella Gogolewska

Rada Archiwów

Koordynator: Alicja Bobowska
Jarosław Groth

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Grzegorz Korziuk
Sekretarz: Agnieszka Humięcka
Członek: Katarzyna Kędziora-Kummer

Wydwanictwo ISPHS

Redaktorzy Zarządzający: Jarosław Groth, Agnieszka Topolewska

Poradnia Psychoterapeutyczna ISPHS

Kierownik: Wojtek Hańbowski

Program Szkolenia w Psychoterapii Psychoanalitycznej

Koordynatorzy: Małgorzata Sadowska, Agnieszka Topolewska
Rada Szkolenia: Edyta Biernacka (Przewodnicząca Rady), Alicja Bobowska (Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej), Ora Dresner, Jarosław Groth

Program Szkolenia w Psychoterapii Psychodynamicznej

Koordynatorzy: Katarzyna Kędziora-Kummer i Dorota Modrzyńska