Zarząd

Prezes: Małgorzata Bajor-Wocial

Wiceprezes: Maria Pniewska
Sekretarz: Rafał Pniewski (rafal.pniewski@wp.pl)
Skarbnik: Jadwiga Gołuchowska
Członek: Ludmiła Niczyperowicz

Rada Etyki

Przewodnicząca: Edyta Biernacka
Ora Dresner
Izabella Gogolewska

Rada Archiwów

Koordynator: Jarosław Groth
Alicja Bobowska
Rafał Pniewski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Grzegorz Korziuk
Sekretarz: Agnieszka Humięcka
Członek: Katarzyna Synówka

Wydawnictwo ISPHS

Redaktorzy Prowadzący: Jarosław Groth, Agnieszka Hańbowska

Poradnia Psychoterapeutyczna ISPHS

Kierownik: Wojtek Hańbowski

Program Szkolenia w Psychoterapii Psychoanalitycznej

Koordynatorzy: Agnieszka Hańbowska, Robert Sadowski
Rada Szkolenia: Edyta Biernacka (Przewodnicząca Rady), Alicja Bobowska (Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej), Ora Dresner, Jarosław Groth

Program Szkolenia w Psychoterapii Psychodynamicznej

Koordynatorzy: Stefania Czerniecka-Tomkowiak, Jarosław Groth, Agnieszka Humięcka, Iwona Jóźwiak, Katarzyna Kędziora-Kummer

Rada Szkolenia: Daria Dembińska-Krajewska (Przewodnicząca Rady), Małgorzata Bajor-Wocial, Wojtek Hańbowski, Danuta Mazgaj, Dorota Stolarska-Pietrzak

Biuro ISPHS

Menadżer biura: Aneta Misikonis-Jóźwiak
tel. +48 697 485 747
e-mail: kontakt@isphs.pl