Zarząd

Prezes: Wojciech Hańbowski

Sekretarz: Agnieszka Topolewska

Skarbnik: Robert Sadowski

Członek: Małgorzata Bajor

Członek: Jarosław Groth

Rada Naukowa

Maciej Musiał (koordynator)

Tomasz Fortuna

Jarosław Groth

Rada Etyki

Edyta Biernacka  (koordynator)

Ora Dresner

Izabella Gogolewska

Rada Archiwów:

Barbara Kapełuś (koordynator – do czerwca 2017 r.)

Alicja Bobowska

Komisja Rewizyjna:

Agnieszka Humięcka

Katarzyna Kędziora-Kummer

Grzegorz Korziuk