Zarząd

Prezes: Małgorzata Sadowska

Wiceprezes: Katarzyna Kędziora-Kummer
Wiceprezes: Stefania Czerniecka-Tomkowiak
Sekretarz: Iwona Jóźwiak
Skarbnik: Dorota Modrzyńska

Rada Etyki

Przewodnicząca: Edyta Biernacka
Ora Dresner
Izabella Gogolewska

Rada Archiwów

Koordynator: Alicja Bobowska
Jarosław Groth

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Grzegorz Korziuk
Sekretarz: Agnieszka Humięcka
Członek: Katarzyna Synówka

Wydwanictwo ISPHS

Redaktorzy Prowadzący: Jarosław Groth, Agnieszka Topolewska

Poradnia Psychoterapeutyczna ISPHS

Kierownik: Wojtek Hańbowski

Program Szkolenia w Psychoterapii Psychoanalitycznej

Koordynatorzy: Agnieszka Topolewska, Robert Sadowski
Rada Szkolenia: Edyta Biernacka (Przewodnicząca Rady), Alicja Bobowska (Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej), Ora Dresner, Jarosław Groth

Program Szkolenia w Psychoterapii Psychodynamicznej

Koordynatorzy: Katarzyna Kędziora-Kummer i Dorota Modrzyńska

Rada Szkolenia: Agnieszka Humięcka (Przewodnicząca Rady), Małgorzata Bajor, Wojtek Hańbowski, Agnieszka Topolewska