Zarząd

Prezes: Małgorzata Bajor

Wiceprezes: Maria Pniewska
Sekretarz: Rafał Pniewski (rafal.pniewski@wp.pl)
Skarbnik: Jadwiga Gołuchowska
Członek: Ludmiła Niczyperowicz

Rada Etyki

Przewodnicząca: Edyta Biernacka
Ora Dresner
Izabella Gogolewska

Rada Archiwów

Koordynator: Jarosław Groth
Alicja Bobowska
Rafał Pniewski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Grzegorz Korziuk
Sekretarz: Agnieszka Humięcka
Członek: Katarzyna Synówka

Wydwanictwo ISPHS

Redaktorzy Prowadzący: Jarosław Groth, Agnieszka Hańbowska

Poradnia Psychoterapeutyczna ISPHS

Kierownik: Wojtek Hańbowski

Program Szkolenia w Psychoterapii Psychoanalitycznej

Koordynatorzy: Agnieszka Hańbowska, Robert Sadowski
Rada Szkolenia: Edyta Biernacka (Przewodnicząca Rady), Alicja Bobowska (Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej), Ora Dresner, Jarosław Groth

Program Szkolenia w Psychoterapii Psychodynamicznej

Koordynatorzy: Stefania Czerniecka-Tomkowiak, Jarosław Groth, Agnieszka Humięcka, Iwona Jóźwiak, Katarzyna Kędziora-Kummer

Rada Szkolenia: Małgorzata Bajor (Przewodnicząca Rady), Wojtek Hańbowski, Danuta Mazgaj, Dorota Stolarska-Pietrzak