Poradnia mieści się w poznańskiej siedzibie Instytutu, przy ul. Szamotulskiej 96/1 (róg z ul. Wawrzyńca Engeströma).

Przed pierwszą wizytą konieczna jest rejestracja telefoniczna pod nr  tel. 697 485 747 w poniższych terminach:
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek 8.00-11.00
środa 16.00-19.00
czwartek  9.00-12.00
piątek 8.00-11.00

Poradnia proponuje do 3 bezpłatnych/niskopłatnych konsultacji psychoterapeutycznych oraz psychoterapię indywidualną. Pracujemy z młodzieżą i dorosłymi, w tym z osobami w podeszłym wieku.

Zadania Poradni

Podstawowym zadaniem Poradni jest pomoc w rozpoznaniu przyczyn problemów, z którymi zmaga się osoba poszukująca pomocy oraz – jeśli to jest wskazane lub konieczne – znalezienia odpowiedniego rodzaju pomocy. W ramach wstępnych sesji diagnostycznych, z których w uzasadnionych sytuacjach pierwsze 3 mogą mieć uznaniową lub zerową opłatę, konsultanci podejmują wraz z pacjentem pracę nad określeniem problemów odpowiedzialnych za jego złe samopoczucie oraz pracę nad zrozumieniem sposobu myślenia i odczuwania pacjenta. Konsultacje umożliwiają pacjentowi zaznajomienie się z charakterem pracy terapeutycznej opartej na poznawaniu własnego funkcjonowania. Konsultacje mogą prowadzić do pomocy w znalezieniu terapii dostosowanej do możliwości finansowych, czasowych i psychologicznych osoby szukającej pomocy. Zespół psychoterapeutów konsultuje dorosłych i młodzież.

Pomoc psychologiczna dla osób w podeszłym wieku
Poradnia w ramach indywidualnych spotkań i prowadzonej grupy terapeutycznej pomaga również ludziom w podeszłym wieku. Do niedawna dominował pogląd, że pomoc psychoterapeutyczna dla ludzi borykających się z problemami starzenia ma bardzo ograniczone zastosowanie. Również i w tej chwili wiele przejawów depresji związanych z utratą zdolności zawodowych, śmiercią bliskich osób, chorobami somatycznymi i świadomością zbliżającego się końca życia jest traktowanych jako objaw demencji, która może w być modyfikowana w bardzo ograniczonym zakresie farmakologicznie. Doświadczenia pracy psychoanalitycznej udowadniają, że czasami nawet krótki okres konsultacji pozwala wielu ludziom borykającym się ze swoim starzeniem lub starością zrozumieć, to jak utrata bliskich i własnych możliwości paraliżuje normalne funkcje intelektualne, percepcyjne i uczuciowe, które mogą być reaktywowane w trakcie procesu terapeutycznego.
W ramach Poradni prowadzona jest również praca grupowa z młodzieżą borykającą się z wyzwaniami, jakie niesie opuszczenie szkoły i uczelni, poszukiwanie pracy i adaptacja do nowej rzeczywistości.


Zespół konsultantów/psychoterapeutów:

 zdjęcie (1)Joanna Cynkutis – psycholog, psychoterapeutka, aktualnie w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie. Pracuje w poradni i w gabinecie prywatnym z młodzieżą i dorosłymi. W ramach współpracy z Grupą Stonewall prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób LGBT+ oraz grupę wsparcia dla młodzieży.
 Aleksandra Czerniewska – psycholog (specjalność kliniczna), uczestniczka 4-letniego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.
_magdafronczewska2dr Daria Dembińska-Krajewska – psycholog, psychoterapeuta, superwizor ISPHS, członek nadzwyczajny PTPP, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obszar zainteresowań to psychozy, głębokie zaburzenia osobowości, powiązania psychoanalizy i medycyny. Prowadzi praktykę prywatną w Poznaniu.
Katarzyna Domańska – psycholog  (specjalność kliniczna), psychoterapeuta psychodynamiczny, pedagog, socjoterapeuta. Członek PTPPd. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Prowadzi praktykę prywatną w Poznaniu.
_małgorzatafutymadr Jarosław Groth – psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor psychoterapii psychoanalitycznej ISPHS, adiunkt w Instytucie Psychologii UAM. Członek PTPP. Mieszka i pracuje w Poznaniu, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Kieruje Wydawnictwem ISPHS, członek Rady Archiwów ISPHS.
 zdjęcie (1)Iwona Jóźwiak – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka, superwizorka ISPHS. Wykładowca akademicki w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Należy do PTPP i PTP. Pracuje w Poznaniu w prywatnej praktyce z dorosłymi i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Sekretarz Zarządu ISPHS.
Joanna Szczepaniak-Gałęcka – psycholog, prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna). Doświadczenie zdobywała w ramach staży na oddziale dziennym psychiatrycznym i oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholu, w poradniach Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis. Jest w trakcie szkolenia z Postaw Psychoterapii Psychoanalitycznej w ISPHS w Warszawie.
 zdjęcie (1)Stefania Czerniecka-Tomkowiak – psychoterapeutka psychoanalityczna ISPHS i PTPP, superwizor ISPHS. Członek zwyczajny PTPP. Internistka, specjalista psychiatrii i medycyny rodzinnej. Prowadzi terapię pacjentów dorosłych w ramach prywatnej praktyki w Poznaniu. Skarbnik ISPHS.