Koordynator: Ora Dresner

Zespół: Izabella Gogolewska, Agnieszka Humięcka, Katarzyna Niemczuk, Małgorzata Sadowska

Narodziny są najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego człowieka, a doświadczenia i fantazje z nimi związane odkładają się na stałe w życiu psychicznym zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Ciąża, poród, karmienia, pierwsze kontakty matki z dzieckiem są wydarzeniami, które naturalnie, w najlepszych nawet okolicznościach, zmuszają do kontaktowania się z pierwotnymi uczuciami dziecka i rodziców. W tym okresie w wielu przypadkach fachowa pomoc psychologiczna może być pomocna, a w sytuacjach trudnych, jak na przykład poronienia lub wczesnej śmierci, wręcz niezbędna. W sytuacjach gdy zwykły lub powikłany poród wywołuje reakcje paraliżu i dysfunkcji aparatu psychicznego, fachowy kontakt, czasami tylko jednorazowy, pozwala pacjentkom lub pacjentom zrozumieć powody stagnacji i odzyskać zdolności do komunikowania się samemu ze sobą i z ludźmi.

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w ramach Programu Pomocy Okołoporodowej proponuje konsultacje specjalistów zajmujących się taką pomocą na oddziałach położniczych.

Kobiety i ich rodziny, szukające psychologicznej pomocy okołoporodowej, mogą zgłaszać się na konsultacje do Poradni ISPHS w Warszawie przy ul. Wareckiej 8/67. Przed wizytą konieczna jest rejestracja. Więcej informacji w zakładce „Poradnia”.

Osoby zainteresowane udziałem w prowadzonych szkoleniach proszone są o kontakt z Instytutem: kontakt@isphs.pl.

Aktualnie w siedzibie Instytutu w Warszawie prowadzone jest przez Orę Dresner  Seminarium Obserwacji Niemowląt. Seminarium  jest unikalnym sposobem zdobywania wiedzy na temat rozwoju człowieka z perspektywy psychoanalitycznej, prowadzonym w formie warsztatowej. Kurs, poprzez bezpośrednie doświadczenie obserwacji oraz refleksję w obrębie grupy seminaryjnej, oferuje możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy i rozumienia rozwoju niemowlęcia w relacji z innymi i nim samym. Obserwacja dziecka od narodzin do pierwszego-drugiego roku życia ma miejsce w środowisku rodzinnym i jest regularnie dyskutowana podczas zajęć. Seminarium stanowi unikalne doświadczenie dla obserwatorów oraz uczestników grupy i jest znakomitym sposobem na rozwijanie umiejętności terapeutycznych w psychoanalitycznej pracy z dziećmi i dorosłymi, jak również w obszarach pokrewnych. Seminarium odbywa się raz w miesiącu w niedzielę, trwa 3 godziny.

Literatura

  • Raphael-Leff, J. (red) (2013). Rozlane Mleko. Załamanie psychiczne i doświadczenie utraty w ciąży i po porodzie. Ujęcie psychoanalityczne. Gdańsk: Wydawnictwo Imago.
  • Trowell J., Etchagoyen A. (Red.) (2014) Po co są ojcowie? Rozważania psychoanalityczne. Warszawa Wydawnictwo Ingenium