Poradnia mieści się w siedzibie Instytutu w Warszawie, przy ul. Wareckiej 8/67 kl VII (róg ze Świętokrzyską).

Przed pierwszą wizytą konieczna jest rejestracja telefoniczna pod nr  tel. 697 485 747 w poniższych terminach:
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek 8.00-11.00
środa 16.00-19.00
czwartek  9.00-12.00
piątek 8.00-11.00

Poradnia proponuje do 3 bezpłatnych/niskopłatnych konsultacji psychoterapeutycznych oraz psychoterapię indywidualną i grupową. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z osobami w podeszłym wieku. Oferujemy też psychologiczną pomoc okołoporodową dla rodziców/matek.  Psychoterapeuci pracują również w języku angielskim.

Zadania Poradni

Podstawowym zadaniem Poradni jest pomoc w rozpoznaniu przyczyn problemów, z którymi zmaga się osoba poszukująca pomocy oraz – jeśli to jest wskazane lub konieczne – znalezienia odpowiedniego rodzaju pomocy. W ramach wstępnych sesji diagnostycznych, z których w uzasadnionych sytuacjach pierwsze 3 mogą mieć uznaniową lub zerową opłatę, konsultanci podejmują wraz z pacjentem pracę nad określeniem problemów odpowiedzialnych za jego złe samopoczucie oraz pracę nad zrozumieniem sposobu myślenia i odczuwania pacjenta. Konsultacje umożliwiają pacjentowi zaznajomienie się z charakterem pracy terapeutycznej opartej na poznawaniu własnego funkcjonowania. Konsultacje mogą prowadzić do pomocy w znalezieniu terapii dostosowanej do możliwości finansowych, czasowych i psychologicznych osoby szukającej pomocy. Zespół psychoterapeutów konsultuje dorosłych, dzieci, młodzież i rodziny.

Psychologiczna pomoc okołoporodowa
W ramach konsultacji udzielana jest również psychologiczna pomoc dla kobiet i rodzin w okresie okołoporodowym. Uważamy, że narodziny, najważniejsze wydarzeniem w życiu każdego człowieka, wywołują doświadczenia i fantazje, które odkładają się na stałe w życiu psychicznym zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Ciąża, poród, karmienia, pierwsze kontakty matki z dzieckiem są wydarzeniami, które naturalnie, w najlepszych nawet okolicznościach, zmuszają do kontaktowania się z pierwotnymi uczuciami dziecka i rodziców. W tym okresie w wielu przypadkach fachowa pomoc psychologiczna może być pomocna, a w sytuacjach trudnych, jak na przykład poronienia lub wczesnej śmierci, wręcz niezbędna. W sytuacjach gdy zwykły lub powikłany poród wywołuje reakcje paraliżu i dysfunkcji aparatu psychicznego, fachowy kontakt, czasami tylko jednorazowy, pozwala pacjentkom lub pacjentom zrozumieć powody stagnacji i odzyskać zdolności do komunikowania się samemu ze sobą i z ludźmi.

Pomoc psychologiczna dla osób w podeszłym wieku
Poradnia w ramach indywidualnych spotkań i prowadzonej grupy terapeutycznej pomaga również ludziom w podeszłym wieku. Do niedawna dominował pogląd, że pomoc psychoterapeutyczna dla ludzi borykających się z problemami starzenia ma bardzo ograniczone zastosowanie. Również i w tej chwili wiele przejawów depresji związanych z utratą zdolności zawodowych, śmiercią bliskich osób, chorobami somatycznymi i świadomością zbliżającego się końca życia jest traktowanych jako objaw demencji, która może w być modyfikowana w bardzo ograniczonym zakresie farmakologicznie. Doświadczenia pracy psychoanalitycznej udowadniają, że czasami nawet krótki okres konsultacji pozwala wielu ludziom borykającym się ze swoim starzeniem lub starością zrozumieć, to jak utrata bliskich i własnych możliwości paraliżuje normalne funkcje intelektualne, percepcyjne i uczuciowe, które mogą być reaktywowane w trakcie procesu terapeutycznego.
W ramach Poradni prowadzona jest również praca grupowa z młodzieżą borykającą się z wyzwaniami, jakie niesie opuszczenie szkoły i uczelni, poszukiwanie pracy i adaptacja do nowej rzeczywistości.

Aktualności:

Grupa psychoterapeutyczna dla osób w wieku 57plus będzie spotykać się w czwartki o godzinie 10.15. Sesja trwa 1,5 godziny podczas której rozmawiać będziemy o wszystkich ważnych sprawach i problemach nurtujących członków grupy. Grupa składa się maksymalnie z 8 osób. Opłata za 1,5 godzinną sesję wynosi 30 złotych.

Prowadzimy też nabór do grupy terapeutycznej dla młodzieży. Grupa terapeutyczna liczy 6-8 osób, sesje odbywają się raz w tygodniu w czwartki, trwają 1,5 godz. Grupa skierowana jest do wszystkich tych, którzy borykają się z poczuciem osamotnienia, niepokojami, obniżonym nastrojem, mają trudności w relacjach z ludźmi. Wspólne spotkania dają możliwość przyglądania się sobie w interakcjach z innymi ludźmi, pozwalają na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń oraz pokazanie własnych sposobów radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

Kierownik Poradni: Wojtek Hańbowski

Zespół konsultantów/psychoterapeutów:

Katarzyna Fedorowicz – psycholog, prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Absolwentka psychologii i filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie jest w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej w ISPHS i szkolenia z psychotraumatologii w Instytucie Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada. Współpracuje z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz Centrum Psychoterapii Spektrum. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Instytucie Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada, Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń, Fundacji Dziecko w Centrum, a także w ramach staży w poradniach dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu.
Magdalena Fronczewska – pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, również w języku angielskim. Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, ukończyła 4-letnie szkolenie w Studium Psychoterapii Analitycznej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Terapeutycznym Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie oraz w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie.
_małgorzatafutymaMałgorzata Futyma – psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR w Wołominie oraz w Centrum Psychoterapii Spektrum. Ukończyła szkolenie z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży, obecnie w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto.
Emilia Karczmarska – psycholog, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w ISPHS. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi również w języku angielskim. Doświadczenie zdobywała m.in. w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.
 zdjęcie (1)Gabriela Nowicka – psycholog, psychoterapeuta, pracuje z pacjentami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.
 Jakub Pado – psycholog, psychoterapeuta, pracuje z dorosłymi oraz z młodzieżą. Ukończył 4-letnie szkolenie w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie zdobywał pracując zarówno w sektorze prywatnym jak i w ramach NFZ, między innymi w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SZPZLO Warszawa Praga-Północ, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Psychoterapii Spektrum w Wołominie oraz w ramach prywatnej praktyki.

 

Zespół superwizorów Poradni:

WHWojtek Hańbowski – Kierownik i Konsultant Poradni: psychoanalityk szkoleniowy w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Członek korespondent Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest również psychoanalitykiem dzieci i młodzieży. Wieloletnia praca w licznych placówkach służby zdrowia. Miedzy innymi w Szpitalu Nowowiejskim, Ośrodku Leczenia Nerwic „Rasztów”, Szpitalu Cassel i Parkside Clinic w Londynie. Były i aktualny konsultant wielu ośrodków służby zdrowia. Miedzy innymi: Oddziałów Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitali w Krakowie, Starogardzie i Międzyrzeczu, oddziałów młodzieżowych w Zagórzu i Gdańsku oraz Poradni Leczenia Uzależnień w Gdańsku. Autor licznych publikacji, w tym dwóch książek. Wykładowca m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych  Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie.
profiloweAgnieszka Topolewska – psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor i terapeuta szkoleniowy Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Pracuje z pacjentami od 1996 roku, obecnie w ramach praktyki prywatnej z dorosłymi i młodzieżą, wcześniej w instytucjach związanych z leczeniem uzależnień, zaburzeń psychotycznych oraz psychoterapią młodzieży. Superwizuje pracę zespołu Oddziału Młodzieżowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Swoje kwalifikacje zdobyła szkoląc się w Polsce, Barcelonie i Londynie. Była sekretarz zarządu ISPHS i była wiceprezes PTPP. Kieruje Wydawnictwem ISPHS i zaangażowana jest w prowadzenie szkolenia ISPHS afiliowanego przy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Delegatka do EFPP.
robert sadowskiRobert Sadowski (ur. 1973) – psycholog, psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego / International Psychoanalytical Association, psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Były członek zarządu PTPP i ISPHS. W obszarze uspołecznionej służby zdrowia pracował m.in. w „Centrum Psychoterapii” Szpitala Nowowiejskiego i w „Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii” w Warszawie. Prowadzi psychoterapię i psychoanalizę osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Autor kilku wystąpień i publikacji w PTPa, PTPP i konferencji Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej w Berlinie. Aktywnie wspiera życie naukowe środowisk psychoterapeutycznych w różnych miastach w Polsce, prowadząc superwizje, wykłady i seminaria. Współorganizuje kurs roczny z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. Zaangażowany jest w prowadzenie afiliowanego przy EFPP szkolenia ISPHS.
katarzyna niemczukKatarzyna Niemczuk – psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy. Członek Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Ukończyła Podyplomowe Szkolenie dla Superwizorów i Analityków Szkoleniowych przy Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Jest Członkiem Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Aktualnie pełni funkcję Prezesa tego Instytutu. Posiada Certyfikat Analityka Grupowego oraz Certyfikat psychoterapeuty wydane przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów; Certyfikat Psychoterapeuty oraz Certyfikat Superwizora wydane przez Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Przez ponad 5 lat pracowała w XIII Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, grupy terapeutyczne i szkoleniowe. Pracuje również z parami. Posiada doświadczenie w superwizji pacjentów indywidualnych, grup terapeutycznych oraz konsultacji w organizacjach zarówno tych, których profil dotyczy pomagania innym jak i organizacji osadzonych w biznesie.
małgorzata bajorMałgorzata Bajor – psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy, superwizor. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej w podejściu psychoanalitycznym: psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych oraz osób w podeszłym wieku. Koordynator programu Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal: „Psychologiczna pomoc dla ludzi w podeszłym wieku” . Superwizuje procesy indywidualne, grupowe oraz zespoły placówek służby zdrowia lub innych organizacji zajmujących się psychoterapią. Członek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. W obu organizacjach pełniła funkcje w Zarządzie. Posiada następujące certyfikaty: Certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Certyfikat Analityka Grupowego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Certyfikat superwizora Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
Małgorzata SadowskaMałgorzata Sadowska (ur. 1974) – psycholog, psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego / International Psychoanalytical Association, psychoterapeutka szkoleniowa i superwizorka psychoterapii dorosłych, młodzieży i dzieci Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wiceprezes ISPHS, była członkinii Rady PTPP. W obszarze uspołecznionej służby zdrowia pracowała w Terapeutycznym Oddziale Dziennym dla dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Prowadzi psychoterapię i psychoanalizę osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Autorka kilku wystąpień i publikacji w PTPa, PTPP oraz 2 sympozjum ISPHS. Aktywnie wspiera życie naukowe środowisk psychoterapeutycznych w różnych miastach w Polsce, prowadząc superwizje, wykłady, seminaria i szkolenia, a także kształcąc psychoterapeutów w szkoleniach afiliowanych przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej. Założyła i współprowadzi Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży.